Home | Contact

Nuborgh College Lambert Franckens


Op de locatie Lambert Franckens verzorgen we het onderwijs voor havo en vwo. Onze leerlingen volgen hier een eenjarige ‘brugperiode’. Aan het einde daarvan maken ze de keuze tussen havo en atheneum. Aan het einde van de derde klas, kiezen ze in overleg met mentor en decaan één van de vier profielen: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek. Vanaf de vierde klas werken ze aan het schoolexamen, dat wordt afgesloten in 5havo en 6vwo.

Tijdens hun schooltijd bieden we onze leerlingen alle zorg die het Nuborgh College in huis heeft aan. Zo zetten we ons in om onze leerlingen een plezierige en voorspoedige studietijd te geven!Reunie
Nuborgh LF(C)X

Contact

Nuborgh College Lambert Franckens
Lange Wijden 50
8081 VV Elburg
telefoon: 0525-688800
fax: 0525-685965
e-mail: lambertfranckens@nuborgh.nl

Nuborgh College Oostenlicht
Kruidenlaan 1
8082 CA Elburg
telefoon: 0525-688199
e-mail: oostenlicht@nuborgh.nl

Nuborgh College Veluvine
F.A. Molijnlaan 184
8071 AK Nunspeet
telefoon: 0341-252569
fax: 0341-254747
e-mail: veluvine@nuborgh.nl

Algemeen directeur:
drs. J. Klein
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688199
e-mail: nuborgh@nuborgh.nl

Directiesecretariaat:
mw. M.P. Veenstra
mw. L.H. van der Linde
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688199
e-mail: nuborgh@nuborgh.nl

Centrale leerlingenadministratie
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688191

Centrale personeelsadministratie
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688199

Centrale financiële administratie
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688193
banknummer:
Voor betalingen aan de school kunt u gebruik maken van
rekeningnummer:
NL86 RABO 0314 7410 03 Rabobank Elburg