Benoeming nieuwe directeur-bestuurder

De opvolger van Jan Klein is bekend! Per 1 november heeft de Raad van Toezicht, na positief advies van de MR, Harry Noppers benoemd als zijn opvolger.

Harry is op dit moment nog locatiedirecteur van het Nuborgh College Veluvine. Hij is 43 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen en woonachtig in Amersfoort.

We zijn blij en feliciteren Harry van harte.