Contact

 

 

 

 

 

 

 

Directeur-bestuurder
H.A. Noppers 
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688199
e-mail: nuborgh@nuborgh.nl

Directiesecretariaat
mw. M.P. Veenstra
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688199
e-mail: nuborgh@nuborgh.nl

Centrale leerlingenadministratie
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688191

Centrale personeelsadministratie
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688199

Centrale financiële administratie
Bezoekadres:
Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg
Postadres:
Postbus 27, 8080 AA Elburg
telefoon: 0525-688193

Banknummer
Voor betalingen aan de school kunt u gebruik maken van rekeningnummer:
NL86 RABO 0314 7410 03 Rabobank Elburg