Kennismaken met het Nuborgh College

De scholen zijn helaas weer gesloten en dat heeft gevolgen hebben voor ons fysieke Open Huis. Het liefst ontvangen we jou en u persoonlijk, maar helaas is dat nu niet mogelijk. Achter de schermen druk bezig met het ontwikkelen van een alternatief programma.

Hou onze websites www.nuborghcollegelambertfranckens.nl, www.nuborghcollegeveluvine.nl, www.nuborghcollegeoostenlicht.nl én onze social media kanalen goed in de gaten: we informeren je daar over de laatste stand van zaken.

Gelukkig is het wel mogelijk om onze scholen digitaal de bezoeken. (Klik hier)