Privacyverklaringen

Leerlingen en ouders:

Het Nuborgh College verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. Het Nuborgh College is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. 

Klik hier voor de privacyverklaring leerlingen en ouders Nuborgh College.


Medewerkers:

Het Nuborgh College is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar medewerkers. Onderstaande verklaring is van toepassing op (voormalige) medewerkers, externen en sollicitanten (hierna samen: medewerkers) van het Nuborgh College. 

Klik hier voor de privacyverklaring medewerkers Nuborgh College.