Toelichting

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 7, zijn wij verplicht toestemming aan u als ouder(s)/verzorger(s) te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. In deze toelichting treft u de naam van de organisatie, administratie of functie aan, het doel van de verwerking, welke gegevens verwerkt worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking.

Meer informatie is hier te vinden.