AVG

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de AVG, die in heel Europa van toepassing is. Deze wet versterkt en breidt de privacyrechten uit van onze leerlingen en legt meer verantwoordelijkheid bij onze school.

Op het Nuborgh College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Wij maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Als u/jij vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw/jullie privacy, dan kunt u/jullie contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 op per email op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website van de Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT. 

Ben je geïnteresseerd in de privacyverklaring van het Nuborgh College, dan kun je deze hier vinden.