Nuborgh College

Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) bestaande uit drie kleinschalig georganiseerde locaties: Nuborgh College Lambert Franckens, Nuborgh College Oostenlicht in Elburg en Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Onze scholen hebben een protestants-christelijke identiteit. Dit komt niet alleen tot uiting in bijvoorbeeld dagopeningen en godsdienstlessen, maar zeker ook in de sfeer binnen de scholen, de omgang met elkaar en de inhoud van onze lessen..

TotaalOnderwijs: leren met elkaar!

Bij het Nuborgh College bereiden we leerlingen voor op de dag van morgen. De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. En dát leer je op het Nuborgh College. Met ons TotaalOnderwijs leiden we leerlingen op tot verantwoordelijke burgers in een democratische maatschappij. TotaalOnderwijs staat voor kwalitatief goed, christelijk onderwijs waarbij ruime aandacht is voor de persoonsontwikkeling van de leerling en de verantwoordelijkheid door docent en leerling gedeeld wordt. Dit geeft leerlingen de ruimte om samen met de docent te bepalen welke leerinhoud het beste past om leerdoelen te halen. Deze leerdoelen worden door de docent bepaald, maar ook door de leerling. Je leert dus met elkaar!


TotaalOnderwijs helpt daarnaast om vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, plannen en probleemoplossend vermogen verder te ontwikkelen. Je kunt beter worden in wat je al goed kan én we laten je ook juist iets ondernemen wat je minder makkelijk afgaat. Doorzettingsvermogen wordt hierbij gestimuleerd. Samen grenzen kennen en verleggen: daar gaan we voor! Met een diploma op zak ben je straks klaar voor de wereld van morgen. Verantwoord en met oog voor de ander en jezelf.

Bekijk de infographic.