Oriëntatieavonden

Beste ouder(s), verzorger(s),


Waarschijnlijk bent u al, samen met uw zoon of dochter, op zoek naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Best een spannende zoektocht, niet alleen voor uw kind.
Omdat we begrijpen dat u misschien vragen heeft hoe het nou bij ons op school gaat, organiseren we, speciaal voor u, oriëntatieavonden over onze verschillende locaties. We zijn heel blij dat we in de huidige omstandigheden deze avonden online aan kunnen bieden.

Tijdens de online-oriëntatieavonden besteden we aandacht aan:
- De manier waarop wij invulling geven aan onze identiteit;
- Wat wij als school uw kind kunnen bieden;
- Hoe wij uw kind begeleiden;
- Hoe wij uw kind willen helpen bij het maken van keuzes;
- Hoe de lessen op de verschillende locaties eruit zien.

Natuurlijk is er tijdens deze avond ook genoeg tijd om uw eigen vragen te stellen.

U bent van harte welkom om in te loggen voor een van deze avonden. Data zijn als volgt:
- Nuborgh College Oostenlicht, 24 november 2020
- Nuborgh College Veluvine, 25 november 2020
- Nuborgh College Lambert Franckens, 30 november 2020

U kunt u aanmelden voor alle drie de locaties door op de volgende link te klikken:
Nuborgh College Oostenlicht
Nuborgh College Veluvine
Nuborgh College Lamberts Franckens

Door u aan te melden, kunnen wij u een link met het programma voor de online avond toesturen.

We hopen er, ondanks de huidige beperkingen, waardevolle avonden van te maken.

Hartelijke groet,

Dhr. W.G.C. Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht
Dhr. H.A. Noppers, locatiedirecteur Nuborgh College Veluvine
Dhr. D.J. Dijkslag, locatiedirecteur Nuborgh College Lambert Franckens