Stages

Wil jij stage lopen? Daar zijn volop mogelijkheden voor op de locaties van het Nuborgh College en het Greijdanus.

Samen met Hogeschool Windesheim en Greijdanus vormt het Nuborgh College de opleidingsschool IJssel-Veluwe. Op alle scholen staat een professioneel opleidingsteam voor je klaar.

Er zijn met name stageplekken voor studenten van de lerarenopleidingen, zowel voor 1e als 2e graads opleidingen, en voor studenten die een opleiding onderwijsassistent volgen.

Naast de onderwijsgevende functies kun je ook stage lopen in een onderwijsondersteunende functie. Interesse? Neem contact met ons op via https://www.opleidingsschoolijsselveluwe.nl/stageplaatsen.