Bestuur

De teamleiders vormen samen met de locatiedirectie het locatiemanagementteam. Elke locatie heeft een locatiedirecteur. De locatiedirecteuren vormen samen met de directeur-bestuurder de directie van het Nuborgh College.


Het bevoegd gezag ligt bij de directeur/bestuurder, dhr. H.A. Noppers, dat wil zeggen bij een professioneel (éénhoofdig) College van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht:

  • Dhr. S. van Meer (voorzitter)
  • Dhr. B. van Dijk 
  • Dhr. M. Eghuizen
  • Dhr. E. de Graaf
  • Dhr. J.J. Kanis
  • Mw. G.E. van der Kolk
  • Mw. H. Koornberg

Zowel de directeur/bestuurder als de leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat, via mevrouw M.P. Veenstra, via telefoonnummer (0525) 688199 of via nuborgh@nuborgh.nl. Het postadres is: Postbus 27, 8080 AA Elburg.