Missie en visie

We zijn een protestants-christelijke scholengemeenschap en we gebruiken de Bijbel als leidraad. Dat is eigenlijk de basis voor hoe we elke dag les geven, ons leven en hoe we bij ons op school met elkaar omgaan. Van jou en van je ouders wordt verlangd dat jij hier respect voor hebt.

De missie van het Nuborgh College

Omdat wij de Bijbel als leidraad gebruiken vinden wij dat we verplicht zijn om jou optimaal te vormen en op te leiden. Daarbij hebben we oog voor de toekomst: zowel in dit leven, maar ook in het leven na dit leven. De docenten bieden daarvoor verschillende onderwijsvormen aan zodat het voor jou mogelijk is om kennis te verwerven, inzicht te krijgen en vaardigheden te ontwikkelen.

We hebben oog voor elkaar: we vinden dat je op een goede manier met elkaar om moet gaan en leren je daar ook graag meer over. Dat is zowel voor jou, als voor de samenleving, heel belangrijk.

Visie

De samenleving verandert snel en er worden steeds nieuwe inzichten en vaardigheden van je gevraagd. Ons onderwijs is daar helemaal op ingericht: vanuit de christelijke normen en waarden zorgen we ervoor jij straks helemaal klaar bent voor je toekomst en daarbij in staat bent om je eigen keuzes te maken.

Van wezenlijk belang is hierbij dat alle leerlingen zich opgenomen voelen in een gemeenschap waarin ouderen en jongeren, levend vanuit het geloof in God, elkaar stimuleren en corrigeren. Op die manier zijn wij een school waar iedereen zich thuis voelt.