Organisatorische opbouw

vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum)
havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs
vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
tl = theoretische leerweg (keuze eind 4e leerjaar)
gl = gemengde leerweg (keuze eind 4e leerjaar)
kb = kaderberoepsgerichte leerweg
bb = basisberoepsgerichte leerweg
lwoo = leerwegondersteunend onderwijs

Aansluiting basisonderwijs – voortgezet onderwijs
Onze brede scholengemeenschap biedt de onderwijssoorten vmbo, havo en atheneum aan. Bijna iedere basisschoolverlater kan op het Nuborgh College terecht. De brugklassen vormen de schakel tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. In de introductieperiode maak je kennis met allerlei onderdelen van je nieuwe school.

Het Nuborgh College kent de volgende brugklassen:

  • basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • theoretische en gemengde leerweg
  • havo/vwo (incl. schakelleerlingen vmbo/havo/vwo)

Naast en binnen de leerwegen wordt het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aangeboden.