Over het Nuborgh College

Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) bestaande uit drie kleinschalig georganiseerde locaties: Nuborgh College Lambert Franckens, Nuborgh College Oostenlicht in Elburg en Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Onze scholen hebben een protestants-christelijke identiteit. Dit komt niet alleen tot uiting in bijvoorbeeld dagopeningen en godsdienstlessen, maar zeker ook in de sfeer binnen de scholen, de omgang met elkaar en de inhoud van onze lessen..

Bij ons leer je je kwaliteiten kennen én benutten. De wereld en de arbeidsmarkt veranderen ongelooflijk snel en je hebt daardoor andere vaardigheden nodig dan vroeger. Daarom stimuleren en ontwikkelen we jou om creatief te denken te en doen. Dat geeft je inzicht in jezelf, maar ook in de belevingswereld van anderen. We zoeken veel verbinding op het Nuborgh College. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We zien elkaar echt staan en hebben respect voor elkaar. We besteden ook veel aandacht aan jou als persoon: je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst.

Onze schoolgids is bestemd voor onze huidige leerlingen en voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Met ouders bedoelen wij overigens ook steeds diegenen aan wie de zorg voor een kind is toevertrouwd. Neem gerust met ons contact op als er nog vragen zijn. In de schoolgids wordt verteld over de manier waarop wij het bovenstaande, onder God’s zegen, proberen waar te maken.

In ons jaarverslag staan de belangrijkste elementen van het gevoerde beleid, onze eindexamenresultaten en onze financiële cijfers. 
De verkorte versie van deze gegevens zijn te vinden in het publieksvriendelijke jaarverslag. 

In ons strategisch plan staat de persoonlijke groei van onze leerlingen en ons personeel centraal. Wij willen voor onze leerlingen het best denkbare onderwijs, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot kansrijke volwassenen die in de toekomstige samenleving voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen.