Bestuur en Toezicht

Onze school is onderdeel van het Nuborgh College: een moderne onderwijsorganisatie. De scholen van het Nuborgh College hebben een protestants-christelijke identiteit. Dit komt niet alleen tot uiting in bijvoorbeeld dagopeningen en godsdienstlessen, maar zeker ook in de sfeer binnen de scholen, de omgang met elkaar en de inhoud van onze lessen. We zoeken veel verbinding op het Nuborgh College. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We zien elkaar echt staan en hebben respect voor elkaar. We besteden ook veel aandacht aan jou als persoon: je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst.

We zijn betrokken en steeds op zoek naar manieren om jou te prikkelen en uit te dagen. Je kunt je bij ons in een veilige en stabiele omgeving volop ontwikkelen. Zelfstandigheid vinden we belangrijk, maar je bent natuurlijk niet alleen. We helpen elkaar. Een echte wereldburger en helemaal toekomstproof: dat ben je met een diploma van één van onze scholen. Het Nuborgh College: oog voor elkaar, oog voor de toekomst.